Terug

Plaats op de weg

Als je loopt

Je weet vast wel dat je op de stoep moet lopen, maar soms is er geen stoep. Dan mag je op het fietspad lopen of in de fietsstrook. Is dit er ook niet? Dan mag je op de rijbaan lopen. Loop altijd zoveel mogelijk aan de kant. Je mag zelf kiezen of je links of rechts van de weg gaat lopen. Soms is links veiliger, omdat je het verkeer dan ziet aankomen. Maar soms is rechts beter, bijvoorbeeld als de weg een bocht naar links maakt waar je niet omheen kunt kijken. Ga niet links lopen als je er extra voor moet oversteken.

Als je fietst

Je hoort op het fietspad of in de fietsstrook. Soms is er geen fietspad of -strook, dan mag je op de rijbaan fietsen. Je moet zoveel mogelijk rechts rijden. Op de stoep mag je natuurlijk niet fietsen, net zoals in een voetgangersgebied. Waar je ook fietst, dit geldt altijd: je mag nooit met meer dan twee naast elkaar rijden. En soms kun je zelfs beter achter elkaar gaan rijden. Bijvoorbeeld bij een smalle weg of als iemand jullie wil inhalen.

Als je speelt

Je hoort op de stoep of in het voetgangersgebied. Maar je mag anderen niet hinderen met je spel. Je moet bijvoorbeeld niet vlak voor mensen langs rennen. Ook mag je de stoep of het voetgangersgebied niet blokkeren.
Spelen op de stoep heeft nadelen. Je moet altijd rekening houden met voetgangers. Als er een veldje of pleintje in jullie buurt is, kun je daar dus beter gaan spelen. Bovendien kunnen lang niet alle spelletjes op een stoep. Denk maar aan bal- of renspelletjes.

Als je stept, skatet of met de skelter rijdt

Eigenlijk hoor je met al het speelgoed op de stoep. Dus ook met de step, skates of skelter. Je mag op een fietspad skaten, maar alleen als je niemand hindert. Een erf is juist een hele geschikte plaats om te skaten.

Als je met je paard bent

Als je met je paard bent, ben je altijd bestuurder. Dus: als je op je paard zit én als je met je paard loopt. Als er een ruiterpad is, moet je daar met je paard rijden. Is er geen ruiterpad? Dan mag je met je paard op de rijbaan.